TEL.: +48 22 274 19 70

EMAIL: [email protected]

ADRES: ul. Wspólna 35 lok.2, 00-915 Warszawa

CHEM COSMETICS SP. Z O.O.

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
REGON: 366490265, NIP: 7010661557
KRS: 0000661001
Kapitał zakładowy: 100 000,00 ZŁ